Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Hylte

Hylte rankad som nummer 148

Hylte kommun hamnar på plats 148 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 270 i förra årets rankning.

Länsplacering: 6 av 6 i Hallands län.
Placering i kommungrupp: 60 av 108 större städer och kommuner nära större stad.

Poäng: 16,0 av totalt 41 poäng

Placering 2019 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 148
Senaste värdet: 148 2019

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Vår egen enkät kan ge maximalt 24,5 och totalt ger enkätfrågorna 32 poäng. Utöver det finns nyckeltal som totalt ger nio poäng.