Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunalt avfall

Indikator SE. 1. AW1

Att minska den totala mängden kommunalt avfall är något som alla kommuner måste jobba med för att minska mängden avfall. Vi har valt att ta bort trädgårdsavfallet eftersom det kan skilja sig beroende på var i landet man bor/mängd växtlighet.

Nyckeltalet ger 1 poäng till kommunen med minst mängd kommunalt avfall, därefter i fallande skala. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl. slam och trädgårdsavfall

Poäng: 1p för bästa resultat och sedan i fallande skala

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

0

Vindeln

2018

549

1

Vindeln

2019

501

2

Vindeln

2020

648

3

Vindeln

2021

439

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Medelvärdet för insamlat kommunalt avfall per invånare för Sveriges kommuner är att 422 kg. Det är en minskning från tidigare år. Sundbyberg är den kommun med minst kommunalt avfall per invånare, 258 kg, och i Sundbyberg har mängden minskat. Även Kinda och Solna ligger under 300 kg per invånare.

Avfall Sverige har satt upp klassningsgränser för mängd insamlat avfall (exklusive trädgårdsavfall och slam) som visas i färg i bakgrunden av diagrammet. Rött innebär Dålig hållbarhet, Orange innebär Mindre god hållbarhet, Gult innebär God hållbarhet och grönt innebär Mycket god hållbarhet.

Uppdaterad: 2023-10-18