Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Hållbarhetskrav på placeringar

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan har tidigare varit med i rankingen. Den togs dock bort eftersom en del kommuner menade att de inte hade något nytt kapital att placera. De flesta kommuner har något slags kapital. Det kan dock finnas några som inte har det. Även om det inte finns något kapital att placera eller några placeringar i kassan så menar experter att det är ett ställningstagande som kommunerna bör göra- vi investerar inte i oetiska placeringar. Frågan kom därför med igen förra året. Vi vill se om kommunerna har gjort det. Vi vill också ta reda på vilka områden som kommunerna väljer att inte placera i. Vi har där valt att ta med alla alternativ i hållbarhetsprofilen från Sveriges forum för hållbara investeringar. Även de som innefattar social hållbarhet för att få ett helhetsperspektiv över kommunernas val av placeringar.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta befintligt placerat kapital samt framtida placeringar, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Motala

2020

Ej svar

1

Motala

2021

Ej svar

2

Motala

2022

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Över hälften av de kommuner som har svarat på frågan i år ställer hållbarhetskrav på sina placeringar. Andelen har ökat sedan 2020 då frågan togs in i kommunrankningen igen.

Dela artikeln: