Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Gullspång

Gullspång rankad som nummer 201

Gullspångs kommun hamnar på plats 201 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 206 i förra årets rankning.

Länsplacering: 33 av 49 i Västra Götalands län.
Placering i kommungrupp: 77 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner.

Poäng: 11,0 av totalt 41 poäng

Placering 2019 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 201
Senaste värdet: 201 2019

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Vår egen enkät kan ge maximalt 24,5 och totalt ger enkätfrågorna 32 poäng. Utöver det finns nyckeltal som totalt ger nio poäng.