Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Grön- och vattenstrukturprogram

Indikator SE. 1. BVM2

Kommuner som svarar ja på frågan har ett eller flera aktuella dokument som sammantaget beskriver och värderar grön- och/eller vattenområden i tätorter eller tätortsnära områden utifrån ekologiska och sociala utgångspunkter, samt anger strategier och förhållningssätt till hur dess värden ska bevaras och utvecklas. Områdenas värden för såväl natur- och kulturmiljö som rekreations- och friluftsändamål ska beaktas.

Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022.

Kommunerna får 0,5 poäng för Ja (som innebär ett kommunomfattande program), 0,25 poäng för Delvis som innebär för någon eller några tätorter, 0,25 poäng för Påbörjat vilket innebär att arbete pågår och 0 poäng för Nej.

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Poäng: 0,5p för Ja / 0,25p för Delvis / 0,25p för Påbörjat / 0p för Nej eller Ej svar

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Vindeln

2021

Ej svar

Datakälla: Boverkets Miljömålsenkät

Kommentar

Det är 28 procent av Sveriges kommuner som uppger att de har en grön- och vattenstrukturplan i Boverkets miljömålsenkät, och 11 procent uppger att de har en plan för någon eller några tätorter med närområden. Även att ha ett pågående arbete med planen ger poäng i kommunrankningen, vilket 18 procent uppgett att de har. 62 kommuner, alltså 21 procent av kommunerna, har inte svarat på frågan i Boverkets enkät.

Uppdaterad: 2023-10-18