Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Grön- och vattenstrukturprogram

Sveriges miljöbästa kommun

Kommuner som svarar ja på frågan har ett eller flera aktuella dokument som sammantaget beskriver och värderar grön- och/eller vattenområden i tätorter eller tätortsnära områden utifrån ekologiska och sociala utgångspunkter, samt anger strategier och förhållningssätt till hur dess värden ska bevaras och utvecklas. Områdenas värden för såväl natur- och kulturmiljö som rekreations- och friluftsändamål ska beaktas.

Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022.

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lund

2021

Ja

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

Av de kommuner som svarat på Boverkets miljömålsenkät är det 36 procent som uppger att de har en grön- och vattenstrukturplan, och 14 procent uppger att de har en plan för någon eller några tätorter med närområden. Även att ha ett pågående arbete med planen ger poäng i kommunrankningen, vilket 23 procent av de svarande uppgett att de har.

Dela artikeln: