Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Genomfört åtgärder

Sveriges miljöbästa kommun

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed vilken möjlighet kommunen har att nå Parisavtalet och att hålla sig under en temperaturökning på 1,5 eller 2 grader. I år ställer vi ytterligare en följdfråga om kommunerna som har gjort en koldioxidbudget har genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med vad koldioxidbudgeten visar för att nå Parisavtalet. Vi ställer följdfrågorna för att ta reda på om och hur kommunerna arbetar med uppföljning och därefter genomförande av åtgärderna för att nå Parisavtalet.

Endast kommuner som har svarat ja på huvudfrågan om koldioxidbudget kan få poäng här. Har kommunen svarat påbörjat eller nej på huvudfrågan redovisas Ej relevant på denna fråga.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Åtgärderna ska visa på minskade koldioxidutsläpp.

Följdfråga 2: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Helsingborg

2021

Ja

1

Helsingborg

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

20 procent av kommunerna (45 stycken) har genomfört åtgärder kopplat till kommunens koldioxidbudget. Ytterligare tre kommuner svarar att de har genomfört åtgärder men inte tagit fram koldioxidbudget och får därför inga poäng på frågan.

Dela artikeln: