Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser

Indikator SE. 1. KS3

Här värderar vi hur utsläppen av växthusgaser har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser (femårsmedel)
Poäng: 2p för bästa resultat och sedan i fallande skala, kommuner som har ökat sina utsläpp med mer än 2% per år får 2 minuspoäng

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet:
-11,07 % (2021)
Utgångsvärde:
-2,22 % (2018)

Kommentar

De kommuner som har minskat sina växthusgasutsläpp mest de fem senaste åren är Mörbylånga, Härjedalen, Burlöv Åre och Stockholm som alla har minskat med över 10 procent i snitt per år. Medel för kommunerna är en minskning på knappt tre procent.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ökande

%

1

 Minskande

-25,00–0,00 %

Uppdaterad: 2023-10-18