Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Förändringstakt utsläpp av koldioxid

Indikator SE. 1. KS4

Här värderar vi hur utsläppen av koldioxid har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Förändringstakt utsläpp av koldioxid (femårsmedel)
Poäng: 2p för bästa resultat och sedan i fallande skala, kommuner som har ökat sina utsläpp med mer än 2% per år får 2 minuspoäng

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet:
-5,61 % (2021)
Utgångsvärde:
-4,14 % (2018)

Kommentar

De fem kommuner som har haft högst minskningstakt de fem senaste åren gällande koldioxid är Mörbylånga, Åre, Härjedalen, Burlöv och Stockholm som alla har haft en minskningstakt på över 10 procent per år. I snitt ligger minskningtakten på 3,3 procent.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ökning

%

1

 Minskning

-40,00–0,00 %

Uppdaterad: 2023-10-18