Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Energiplan

Sveriges miljöbästa kommun

Kommuner som svarar ja på frågan har en aktuell energiplan eller motsvarande dokument som sammantaget redovisar energianvändningen och anger strategier och förhållningssätt för hur energianvändningen ska effektiviseras och på sikt minska, och hur användningen av förnybara energikällor ska öka.

Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022.

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Malmö

2021

Ja

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

54 procent av svarande kommuner har en energiplan, och 24 procent har påbörjat arbetet. Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022 och därför finns inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: