Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Energiplan

Indikator SE. 1. BVM1

Kommuner som svarar ja på frågan har en aktuell energiplan eller motsvarande dokument som sammantaget redovisar energianvändningen och anger strategier och förhållningssätt för hur energianvändningen ska effektiviseras och på sikt minska, och hur användningen av förnybara energikällor ska öka.

Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022.

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Poäng: 0,5p för Ja / 0,25p för Påbörjat / 0p för Nej eller Ej svar

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lycksele

2021

Ej svar

Datakälla: Boverkets Miljömålsenkät

Kommentar

54 procent av svarande kommuner har en energiplan, och 24 procent har påbörjat arbetet. Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022 och eftersom enkäten endast görs vart fjärde år är det 2021 års svar som är poänggrundande för både 2022 och 2023 års rankning.

Uppdaterad: 2023-10-18