Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Energieffektivisering

Sveriges miljöbästa kommun

Att minska den totala energianvändningen i samhället är en stor del i arbetet med Agenda 2030. Det innebär därmed att energieffektivisering är ett steg i rätt riktning. Energianvändningen måste minska. I denna fråga kräver vi därmed att den ska ha minskat med minst en viss mängd under en fem års period. Frågan kräver framtidsplanering för minskningen behöver ske varje år. Är detta något kommunerna genomför?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Energieffektiviseringen ska vara minst 1,5 procent per golvyta i byggnader/ per år (sammanlagt 7,5 procent under den senast tillgängliga 5-årsperioden). Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lund

2021

Ja

1

Lund

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

I år är det över hälften av de svarande kommunerna som uppger att de har ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten, vilket är en ökning sedan föregående år. 122 kommuner har svarat ja på frågan och 109 kommuner har svarat nej.

Dela artikeln: