Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Energieffektivisering

Indikator SE. 1. 92

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen för att minska dess energianvändning? (Ny)

Höga energipriser och stora utsläpp gör att energieffektiviseringen är än mer viktig. Att minska den totala energianvändningen i samhället är en stor del i arbetet med Agenda 2030. Det innebär därmed att energieffektivisering är ett steg i rätt riktning. I denna fråga vill vi se om kommunerna arbetar med att stötta invånarna och företagen i kommunen med detta. Det här är en viktig del i arbetet för att minska utsläppen.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Arbetet får ej enbart innehålla tillgång till energirådgivning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen för att minska dess energianvändning?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Kumla

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

En stor del av landets kommuner anger att de har ett systematiskt arbete för hjälpa invånare och företag att minska energianvändningen.

Uppdaterad: 2023-10-18