Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekosystemtjänster

Indikator SE. 1. 21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Frågan togs in i rankningen 2017 och berör en viktig del i hur vi människor använder de naturresurser som finns och hur vi ser till att inte alltför mycket exploateras och används. Bristande kunskap kring begreppet ekosystemtjänster i kommunerna har framkommit. Ja-svaren har haft en svag uppgång. Vi ville med årets fråga se om det har skett någon förändring och om kunskapen har ökat.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Det ska uppfyllas i alla projekt. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Hagfors

2017

Ja

1

Hagfors

2018

Ja

2

Hagfors

2019

Ja

3

Hagfors

2020

Ja

4

Hagfors

2021

Ja

5

Hagfors

2022

Ja

6

Hagfors

2023

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Andelen av de svarande kommunerna som uppger att de säkerställer värdet av ekosystemtjänster vid exploatering har inte ökat eller minskat sedan frågan togs in i rankningen, och är på 30 procent (88 kommuner). Minskningen från föregående år kan bero på garantikrav i frågeställningen.

Uppdaterad: 2023-10-18