Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekosystemtjänster

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan togs in i rankningen 2017 och berör en viktig del i hur vi människor använder de naturresurser som finns och hur vi ser till att inte allt för mycket exploateras och används. Bristande kunskap kring begreppet ekosystemtjänster i kommunerna har framkommit. Ja-svaren har haft en svag uppgång. Vi vill med årets fråga se om det har skett någon förändring och om kunskapen har ökat?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska uppfyllas i alla projekt. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Gävle

2017

Ja

1

Gävle

2018

Ja

2

Gävle

2019

Ja

3

Gävle

2020

Ja

4

Gävle

2021

Ja

5

Gävle

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Andelen av de svarande kommunerna som uppger att de säkerställer värdet av ekosystemtjänster vid exploatering har ökat något sedan föregående år, och är nu 43 procent, eller 99 kommuner.

Dela artikeln: