Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Egenproduktion av förnybar el

Indikator SE. 1. 91

Fråga: Har kommunen någon egenproduktion av förnybar el? (Ny)

Det är stor brist på förnybar energi och priserna är periodvis väldigt höga. Produktion av förnybar el är därför viktig. Vi vill med denna fråga se hur kommunerna arbetar med detta. Svarsalternativen är andel av den totala förbrukningen av kWh.

Krav: Egenproduktionen ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen.

Fråga: Har kommunen någon egenproduktion av förnybar el?

Poäng: 0p för 0% eller Ej svar / 0.20p för 1-20% / 0.40p för 21-40% / 0.60p för 41-60% / 0.80p för 61-80% / 1p för 100%

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Askersund

2023

0-20 procent

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

10 procent av Sveriges kommuner uppger att deras egenproduktion av förnybar el är 81-100 procent av den totala förbrukningen av kWh, ofta ett kommunalt energibolag som producerar förnybart. De flesta kommuner har en lägre andel, mellan 1-20 procent.

Uppdaterad: 2023-10-18