Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Ale

Ale rankad som nummer 132

Ale kommun hamnar på plats 132 av 290 i årets kommunrankning. Det är en försämring jämfört med plats 52 i förra årets rankning.

Länsplacering: 16 av 49 i Västra Götalands län.
Placering i kommungrupp: 35 av 46 storstäder och storstadsnära kommuner.

Poäng: 17,3 av totalt 41 poäng

Placering 2019 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 132
Senaste värdet: 132 2019

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Vår egen enkät kan ge maximalt 24,5 och totalt ger enkätfrågorna 32 poäng. Utöver det finns nyckeltal som totalt ger nio poäng.