Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Skurup

Skurup rankad som nummer 49

Skurups kommun hamnar på plats 49 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 87 i förra årets rankning.

Länsplacering: 7 av 33 i Skåne län.
Placering i kommungrupp: 17 av 46 storstäder och storstadsnära kommuner.

Poäng: 24,0 av totalt 41 poäng

Placering 2019 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 49
Senaste värdet: 49 2019

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Vår egen enkät kan ge maximalt 24,5 och totalt ger enkätfrågorna 32 poäng. Utöver det finns nyckeltal som totalt ger nio poäng.