Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunrankning 2017

Sveriges miljöbästa kommun

För nionde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet vår miljörankning av Sveriges kommuner. Här kan du ta reda på hur din kommun ligger till och vad den fått poäng på.

Topp fem

Sveriges Miljöbästa kommun 2017

  1. Helsingborg
  2. Gävle
  3. Västerås
  4. Lund
  5. Uppsala

Alla kommuner

Hela listan - Alla 290 kommuner rankade

Huvudområde SE.5

Här finns listan över Sveriges miljöbästa och miljösämsta kommuner 2017

Länstoppen

Huvudområde SE.5

Här redovisas kommunernas placering län för län.

Kommungrupper

Huvudområde SE.4

Här hittar du resultat per kommungrupp.

Underlag

Kommunenkäter

Huvudområde SE.2.andelar

Kommunrankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Läs mer