Presenteras i samarbete med Miljöbarometern

Kommunrankning 2016

Här är 2016 års kommunrankning och listan över Sveriges miljöbästa kommuner.

Sveriges miljöbästa kommun

För åttonde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet vår miljörankning av Sveriges kommuner. Här kan du ta reda på hur din kommun ligger till och vad den fått poäng på.

Topp fem

Bästa miljökommun 2016

  1. Västerås
  2. Lomma
  3. Upplands Väsby
  4. Helsingborg
  5. Växjö

Alla kommuner

Hela listan - Alla 290 kommuner rankade

Huvudområde SE.5

Här finns listan över Sveriges miljöbästa och miljösämsta kommuner 2016

Länstoppen

Huvudområde SE.5

Här redovisas kommunernas placering län för län.

Kommungrupper

Huvudområde SE.4

Här hittar du resultat per kommungrupp.

Underlag

Kommunenkät 2016

Huvudområde SE.2

Aktuell hållbarhets enkät består av 19 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. Maxpoäng på enkätdelen är 18 poäng. Svarsfrekvens för enkäten var 84,5 procent.

Läs mer