Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Placering

Sveriges miljöbästa kommun
Mätområde Datum Värde ( )
Tanum 2009 100
Tanum 2010 75
Tanum 2011 111
Tanum 2012 285
Tanum 2013 230
Tanum 2014 204
Tanum 2015 127
Tanum 2016 189
Tanum 2017 225
Tanum 2018 122