Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Resultat - Höör

Sveriges miljöbästa kommun

Höörs kommun hamnar på plats 103 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 167 i förra årets rankning.

Länsplacering: 17 av 33 i Skåne län.
Placering i kommungrupp: 7 av 22 förortskommuner till större städer.

Poäng: 18,08 av totalt 35 poäng

Placering 2017 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 103
Senaste värdet: 103 2017

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sex nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge tio poäng.