Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Resultat - Halmstad

Sveriges miljöbästa kommun

Halmstads kommun hamnar på plats 33 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 40 i förra årets rankning.

Länsplacering: 2 av 6 i Hallands län.
Placering i kommungrupp: 15 av 31 större städer.

Poäng: 24,71 av totalt 35 poäng

Placering 2017 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 33
Senaste värdet: 33 2017

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sex nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge tio poäng.