Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Yrkesspecifik kunskapsutveckling inom Agenda 2030

Sveriges miljöbästa kommun

Ett problem som både kommunerna och Agenda 2030:s nationella samordnare beskriver är hur man ska få med de kommunanställda i arbetet. Hållbarhetsarbetet i kommunen påverkas mycket av hur de kommunanställda väljer att arbeta. Att få
de anställda engagerade och drivna i arbetet börjar med kunskap.

Vi ställde därför förra året frågan om kommunen har någon strategi för att kunskapsutveckla sina medarbetare. Men även om kunskap om Agenda 2030 finns behövs information om hur den kunskapen kan implementeras i den specifika yrkesrollen för att ett effektivt arbete ska kunna genomföras. Därför ställer vi i år den här uppdaterade frågan om kunskapsutveckling bland de kommunanställda.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera all personal i den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbeta för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Gävle

2022

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de kommuner som svarat på frågan har 33 procent upgett att de har en systematisk kunskaputveckling inom Agenda 2030 för kommunanställda. Här spelar kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige en stor roll som utbildare på olika nivåer. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: