Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Utbildning om klimatförändringarna

Sveriges miljöbästa kommun

Artikel 12 i Parisavtalet definieras som en viktig del för att avtalet ska kunna uppnås i sin helhet. Den ska stärka utbildning och praktiskt lärande om klimatfrågor samt allmänhetens medvetenhet, delaktighet och tillgång till information om klimat samt internationellt samarbete. Kommunerna har en viktig roll i det arbetet. Vi vill med denna fråga ta reda på om kommunerna har kunskap om detta och vet att de har ett ansvar.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Får ej enbart innefatta information på hemsida. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Arbetar kommunen aktivt med att stärka utbildning och yrkesutbildning om klimatförändringarna samt öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lund

2022

Ja

Kommentar

45 procent av de som svarat på enkäten har uppgett att de arbetar aktivt med att stärka utbildning och praktiskt lärande om klimatfrågor. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: