Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisning

Sveriges miljöbästa kommun

För sju år sedan infördes en omdebatterad lag om att kommuner vid genomförande av detaljplanen inte får ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper, så kallade särkrav. Men lagstiftningen är svårtolkad och omstridd, en del kommuner har sedan lagen infördes valt att ändå ställa specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisningar. Vi vill med frågan undersöka hur utbrett ett sådant förfarande är, och hur kommunerna hanterar lagen idag.

Krav: Kravställningen ska vara dokumenterad och allmänheten ska kunna ta del av den. Kravställningen kan till exempel innebära att priset blir lägre om anbudet innefattar miljölösningar som gynnar ett hållbart och cirkulärt byggande, klimatsmarta energilösningar eller certifieringar. (Begränsningar finns enligt PBL för att ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav.)

Denna fråga poängsätts inte i år eftersom förutsättningarna kan se olika ut i olika kommuner, men vi vill gärna veta om det förekommer.

Fråga: Ställer kommunen specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisningar, överlåtelse/upplåtelse av mark för bostadsbyggande? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Gävle

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

23,5 procent av de som svarat på frågan har ställt specifika krav vid markanvisning. Ej aktuellt innebär att kommunen svarat att inga markanvisningar har utförts under året. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: