Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Plan för dagvatten

Sveriges miljöbästa kommun

Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Ja ger 0,5 poäng, Påbörjat ger 0,25 poäng.

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Helsingborg

2020

Ja

1

Helsingborg

2021

Ja

Datakälla: Vattenmyndigheten åtgärdsrapportering

Kommentar

Över hälften av de svarande kommunerna har ett strategiskt dokument för hantering av dagvatten och för 24 procent är detta under framtagande.

Dela artikeln: