Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Översyn av gamla beslutade vattenskyddsområden

Sveriges miljöbästa kommun

Många av de befintliga vattenskyddsområdena inrättades för 30-50 år sedan med dåvarande lagstiftning och utifrån den tidens kunskap om exempelvis föroreningar och dess spridning. För dessa områden behövs en översyn och vid behov en revidering av vattenskyddsområdets utbredning och föreskrifternas relevans, så att syftet med skyddet uppnås.

Frågan ger 0,5 poäng för Ja. Ej aktuellt innebär att egen vattentäkt saknas i kommunen.

Fråga: Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lund

2020

Ej svar

1

Lund

2021

Nej

Datakälla: Vattenmyndighetens åtgärdsrapportering

Kommentar

51 procent av de svarande kommunerna har sett över vattenskyddsområden som är beslutade före Miljöbalkens ikraftträdande.

Dela artikeln: