Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Hållbart jord- och skogsbruk

Sveriges miljöbästa kommun

Var än i landet kommunen ligger behöver det lantbruk som finns vara hållbart. Vi vill därför med denna fråga ta reda på om kommunerna arbetar med detta. Eftersom vårt land är långt och naturen ser olika ut är förutsättningarna det också. Ett problem som kommunerna menar kan uppstå är att de inte har rådighet över all mark. I dessa situationer menar experter att det blir än mer viktigt att kommunerna har ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med de lokala bönderna för att kunna stötta lantbruket att bli mer hållbart.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet måste vara övergripande och får ej enbart innefatta enstaka åtgärder. Får ej enbart innebära information vid tillsynsträffar, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Exempel på hållbarhetsfaktorer inom jordbruket är minskad användning av kemiska växtskyddsmedel, förbud mot slamspridning på jordbruksmark, åtgärder för minskad övergödning, främja naturbetesmarker och våtmarker. Exempel för hållbart skogsbruk är åtgärder som gynnar biodiversitet, särskilda åtgärder i samband med avverkning eller hyggesfritt skogsbruk.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja ett hållbart jordbruk eller skogsbruk (beroende på kommunens areal) som hjälper och stöttar lokala lantbrukare i deras arbete? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Malmö

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de som svarat på enkäten har 32 procent uppgett att de arbetar för att främja ett hållbart jord- och skogsbruk. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: