Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Gränsvärden för klimatpåverkan från nybyggen

Sveriges miljöbästa kommun

Från och med den 1 januari 2022 måste en byggherre upprätta en klimatdeklaration vid uppförande av en byggnad. Det menar Boverket är första steget innan gränsvärden av utsläpp av växthusgaser från byggnad som uppförts kan införas. Det planeras ske senast 2027, men enligt Boverket kan det komma att ske tidigare. Boverket menar att klimatdeklarationen är ett bra sätt att få alla byggherrar att räkna på samma sätt. Enligt Boverket kommer gränsvärdet ligga cirka 20 till 30 procent under dagens utsläpp. Kommunerna har redan nu möjlighet att i sin roll som byggherre ställa krav på gränsvärden. Vi vill med den här frågan ta reda på om kommunerna gör detta.

Krav: Dokumentation på kravställningen ska finnas som allmänheten kan ta del av.

Fråga: Från och med 1 januari 2022 ställs krav på byggherren att upprätta en klimatdeklaration vid uppförande av byggnad. Ställer kommunen i sin roll som byggherre krav på gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser från byggnader som uppförs? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Gävle

2022

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de som svarat på enkäten har 12 procent uppgett att kommunen ställt krav på maximala utsläpp när de agerat byggherre. Ej aktuellt innebär att kommunen svarat att de ej agerat byggherre under året. Endast de kommuner som svarat ja får poäng på frågan. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: