Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Förnybar energi inom kommunala verksamheten

Indikator SE. 1. 45

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?

”Att leva som man lär” blir här ännu en gång viktigt. Frågan kom till förra året då kommunerna bör visa vägen för kommuninvånarna och därmed ha 100 procent miljömärkt energi, i linje med Naturskyddsföreningens märkning, Bra miljöval. Forskare menar att spetsvärmen ofta är undantaget i kommunernas miljö- och klimatarbete eftersom det innefattar en relativt liten del. Experter påpekar vikten av ett ställningstagande från kommunerna- all energi ska vara förnybar. Det måste ske inom snar framtid för att kommunerna ska uppnå Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk. Är det fallet?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Även spetsvärmen ska vara 100 procent förnybar. Ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även kommunala bolag.

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Sigtuna

2020

Nej

1

Sigtuna

2021

Nej

2

Sigtuna

2022

Nej

3

Sigtuna

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

29 procent av kommunerna anger att de köper in 100 procent förnybar energi, vilket är en minskning från föregående år. Vissa kommuner skriver att viss reservenergi använder fossilt bränsle, och andra har inte miljömärkt värme att tillgå.

Uppdaterad: 2023-10-18