Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Förnybar energi inom kommunala verksamheten

Sveriges miljöbästa kommun

”Att leva som man lär” blir här ännu en gång viktigt. Frågan kom till förra året då kommunerna bör visa vägen för kommuninvånarna och därmed ha 100 procent miljömärkt energi, i linje med Naturskyddsföreningens märkning, Bra miljöval. Forskare menar att spetsvärmen ofta är undantaget i kommunernas miljö- och klimatarbete eftersom det innefattar en relativt liten del. Experter påpekar vikten av ett ställningstagande från kommunerna- all energi ska vara förnybar. Det måste ske inom snar framtid för att kommunerna ska uppnå Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk. Är det fallet?

Krav: Även spetsvärmen ska vara 100 procent förnybar. Ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även kommunala bolag.

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Gävle

2020

Ja

1

Gävle

2021

Ja

2

Gävle

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de kommuner som svarat på enkäten i år är det 44 procent som köper in 100 procent förnybar energi. Det är en ökning från föregående år då endast 37 procent svarade ja på frågan.

Dela artikeln: