Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Efterföljande av MKN för PFOS och PFAS

Sveriges miljöbästa kommun

Vattenmyndigheten ställer frågor om PFOS i sin åtgärdsrapportering som vi valt att ta med. Ett område som kräver åtgärder omgående. Vi vill här se om kommunerna satt stopp för spridningen och om åtgärder sats in.

Frågan kommer från Vattenmyndighetens åtgärdsrapportering och kan ge 0,25 poäng.

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att miljökvalitetsnormen inte följs?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Malmö

2019

Nej

1

Malmö

2020

Nej

2

Malmö

2021

Ja

Datakälla: Vattenmyndighetens åtgärdsrapportering

Kommentar

57 procent av de svarande kommunerna har påbörjat detta arbete, vilket är en minskning från föregående år. Detta kan bero på att fler kommuner som inte påbörjat arbetet har svarat på Vattenmyndighetens fråga i år.

Dela artikeln: