Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Effektivisering av transportbehovet

Sveriges miljöbästa kommun

Att byta till fossilbränslefria alternativ är viktigt, men att effektivisera och minska transportbehovet är minst lika viktigt. En lastbil med varor som har transporterats och sedan lastas av behöver inte gå tom tillbaka. Här finns möjlighet att minska på transporter och utsläpp, men för att det ska vara möjligt måste det finnas en bra planering. Genom effektivare logistik, samdistribution och samåkning kan onödiga transporter minskas. Är det något som kommunerna prioriterar?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att effektivisera/minska transportbehovet i den kommunala verksamheten? Till exempel samdistribution, samåkning eller effektivare logistik. (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Helsingborg

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

44 procent av de kommuner som svarat på frågan uppger att de systematiskt arbetar med effektivisering av transportbehovet. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: