Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Återvinning och återbruk av elektronikprodukter

Indikator SE. 1. 90

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja återvinning/återbruk av elektronikprodukter bland kommunens invånare? (Ny)

Elektronik innehåller en mängd ädelmetaller och material som kan användas till nya produkter. Sverige är ett av de länder i världen som producerar mest elektronikavfall per capita. Vi köper cirka 3,5 miljoner nya mobiltelefoner per år. Tillverkningen av en mobil ger upphov till 86 kilo avfall, vilket innebär att återvinningen och återanvändningen av dessa produkter blir än viktigare.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Arbetet får ej innebära att kommunen enbart erbjuder insamlingsplatser vid återvinningscentralerna.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja återvinning/återbruk av elektronikprodukter bland kommunens invånare?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Mark

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

34 procent av Sveriges kommuner svarar att de har ett systematiskt arbete för att främja återvinning/återbruk av elektronikprodukter, medan 40 procent svarar nej.

Uppdaterad: 2023-10-18