Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

Sveriges miljöbästa kommun

Enligt 3 kap. 5 § plan- och bygglagen ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna gällande tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten när översiktsplaner tas fram och Boverket ska i sin tur ge länsstyrelserna vägledning.

Frågan kommer från Vattenmyndighetens kommunenkät. Frågan kan ge 0,5 poäng.

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Datakälla: Vattenmyndigheten

Kommentar

Tre fjärdedelar svarar att de har tagit med miljökvalitetsnormer för vatten i miljöbedömningen av gällande översiktsplan.

Dela artikeln: