Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökrav på demonterbarhet

Sveriges miljöbästa kommun

Det byggs i stor omfattning runt om i landet men inte enbart materialval utan även demontering har stor påverkan på miljö och klimat. Frågan kom in i rankingen 2018 för att det finns mycket att vinna på att material tas tillvara vid nybyggnad, större ombyggnader och renovering. Cirkulärt byggande är nödvändigt för att de stora byggnationerna runt om i Sverige ska bli hållbara. Det här är ett område som har kommit i skymundan och där kommunerna skulle behöva göra mer. Endast upprättande av rivningslov räknas inte som ett systematiskt arbete.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej innefattas av enbart upprättande av rivningslov, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

37 kommuner svarar att de ställer miljökrav på demonterbarhet, medan 195 kommuner svarar nej. Procentuellt sett har andelen kommuner som ställer sådana miljökrav ökat något sedan föregående år. Det var endast 2019 det gick att svara delvis på frågan, varför den kategorin inte längre finns kvar i diagrammet.

Dela artikeln: