Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Implementering av Agenda 2030

Sveriges miljöbästa kommun

Agenda 2030 har numera en betydande roll i Sveriges hållbarhetsarbete. Frågan om kommunerna har ett strategiskt arbete för att arbeta med Agenda 2030 lyftes in i rankningen 2017. Sedan dess har arbetet med Agenda 2030 kraftig utvecklats i kommunerna.

Ett problem som Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030, menar kan uppstå är om kommunerna börjar sätta upp Agenda 2030-logotyper på sina webbplatser men glömmer att föra in arbetet i verksamheten.

Det väsentliga med Agenda 2030 är att det implementeras i den kommunala verksamheten. Därför har vi i år omformulerat frågan för att få svar på det. En stor del av arbetet med Agenda 2030 utförs i kommuner och regioner. Syftet är att stärka fokus på Agenda 2030-frågor i kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhället och akademin.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska ha politisk förankring och innehålla en handlingsplan som beskriver hur implementeringen ser ut och genomförs. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten? (Ny)

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de som svarat på enkäten har 64 procent uppgett att de har implementerat Agenda 2030 i den kommunala verksamheten. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet. Tidigare ställdes en liknande fråga med en annan formulering: ifall kommunen har tagit fram en strategi kring arbetet med Agenda 2030. Förvånande nog har en större andel svarat Ja nu när frågan skärptes från strategi till implementering.

I svaren relaterar många kommuner till kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som jobbar med att sprida kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Dela artikeln: