Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Resultat - Strömstad

Sveriges miljöbästa kommun

Strömstads kommun hamnar på plats 126 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 168 i förra årets rankning.

Länsplacering: 18 av 49 i Västra Götalands län.
Placering i kommungrupp: 3 av 20 turism- och besöksnäringskommuner.

Poäng: 16,84 av totalt 35 poäng

Placering 2017 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 126
Senaste värdet: 126 2017

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sex nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge tio poäng.