Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Vattentäkter

Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, t.ex. i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Nej
Datakälla: Vattenmyndigheten

Kommentar

Knappt hälften av kommunerna svarar att det finns utpekade framtida vattentäkter.