Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Vattentäkter

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Svar Delvis innebär att det finns utpekade vattentäkter men kommunen arbetar inte med att skydda dem.

Ja ger 1 poäng och Delvis ger 0,75 poäng.

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, till exempel i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande och arbetar kommunen med att skydda dem?

Mätområde Datum Värde
Lekeberg 2017 Delvis
Datakälla: Vattenmyndigheten