Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Uppföljning av klimatmål

Sveriges miljöbästa kommun

Vår klimatfråga är en långkörare i kommunrankningssammanhang. Sen 2011 har den funnits med i någon form men har blivit vässad varje gång och följs i år även upp med en fråga om kommunernas arbete för att mäta och följa upp att minskningen sker i linje med miljömålsberedningen och regeringens förslag.

Fråga: Har kommunen ett sätt att mäta och följa upp att den årliga utsläppsminskningen är i linje med föregående fråga?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

46 procent har ett klimatmål men 62 procent menar att de följer upp att utsläppsminskningen ligger i linje med klimatmålet.

Goda exempel
Malmö stad säger att de följer klimatmålet och följer att de ligger i linje: På Malmös miljöbarometer, miljobarometern.malmo.se, följs utsläppen av växthusgaser upp. Detta redovisas, tillsammans med övriga nyckeltal för miljöprogrammet, i en årlig miljöredovisning, malmo.se/miljoredovisning.