Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Tillsyn med hänsyn till miljökvalitetsnormer

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Plan eller beslut avser tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan eller liknande. Svar delvis innebär att arbetet har påbörjats. ja-svar ger 0,25 poäng. Påbörjat arbete ger 0,125 poäng.

Fråga: Finns det någon form av plan eller beslut som gäller tillsynen av verksamheter eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Ja
Datakälla: Vattenmyndigheterna