Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Svenskt Vatten hållbarhetsindex

Svenskt vatten började genomföra sin årliga undersökning 2014. Tanken är att resultatet ska utgöra underlag för analyser och beslut i syfte att förbättra VA-verksamheten. Vi tycker att det är ett bra initiativ och vill uppmuntra kommunerna att delta i detta hållbarhetsindex.

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2016 Ja
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ja
Datakälla: Svenskt Vatten

Kommentar

56 procent av kommunerna är med i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex, vilket är något högre än de föregående åren.