Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Svenskt Vatten hållbarhetsindex

Sveriges miljöbästa kommun

Svenskt vatten började genomföra sin årliga undersökning 2014. Tanken är att resultatet ska utgöra underlag för analyser och beslut i syfte att förbättra VA-verksamheten. Vi tycker att det är ett bra initiativ och vill uppmuntra kommunerna att delta i detta hållbarhetsindex.

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2016 Ja
Datakälla: Svenskt Vatten