Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Skarpa klimatmål

Den här klimatfrågan är en långkörare i kommunrankningen. Sen 2011 har den funnits med i någon form. Tidigare ansågs dessa mål vara högt uppsatta men nu menar experter att enbart territoriella utsläpp inte är tillräckliga för att kunna hantera klimatfrågan som idag beskrivs som mänsklighetens ödesfråga. Utsläppen av växthusgaser måste minskas för att undvika alltför stora konsekvenser för hälsa och miljö.

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2016 Nej
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Nej
Vingåker 2019 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ja svaren har ökat med två procentenheter till 54 procent. Ökningen har avtagit något det senaste året men går fortfarande uppåt. Fler kommuner har hunnit ställa om till miljömålberedningens formuleringar men det syns även i årets enkät att fler kommuner arbetar för att målet ska antas. Kramfors kommun arbetar för att anta ett program för Hållbarhet samt ska påbörja arbetet med en klimatstrategi som ska ha samma mål som de nationella.

Goda exempel
Östersund ska vara fossilfri och energieffektiv till år 2030. Målet gäller både kommunen som geografisk enhet och internt. Växthusgaser ska minska med 60 procent 1990–2020 i enlighet med Borgmästaravtalet. De ska vara klimatneutrala till år 2040.