Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Skarpa klimatmål

Sveriges miljöbästa kommun

Klimatfrågan beskrivs av vissa som mänsklighetens ödesfråga. Hur som helst är en mycket stor majoritet av forskarna överens om att utsläppen av växthusgaser måste minska för att undvika alltför stora konsekvenser för hälsa och miljö.

Vår klimatfråga är en långkörare i kommunrankningssammanhang. Sen 2011 har den funnits med i någon form men har blivit vässad varje gång och följs i år även upp med en fråga om kommunernas arbete för att mäta och följa upp att minskningen sker i linje med miljömålsberedningen och regeringens förslag.

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2016 Ej svar
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ja svaren har ökat till 46 procent från tidigare 40 procent från fjolåret. Eftersom miljömålsberedningens förslag var såpass nytt förra året innebär troligen ökningen på grund av att fler kommuner har hunnit ställa om till deras exakta formuleringar. Men arbete återstår och fler kommuner är på gång att införa målet.

Goda exempel
Bjurlövs kommun skriver: ”Kommunen har därmed ett tillsynes motsvarande mål, men har ännu inget mål om fossilbränslefritt geografiskt område. Miljömålsberedningen föreslår 63 % minskning, med basår 1990, som etappmål 2035. Revision av kommunens miljömål pågår och de nationella målen kommer att föreslås.”