Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Områden med hög skyddsnivå

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Svar delvis innebär att det finns en plan, ett beslut eller liknande för utredning av hög skyddsnivå. ja-svar ger 0,25 poäng, delvis ger 0,125 poäng.

Fråga: Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2015 Ja
Datakälla: Vattenmyndigheterna