Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Nuvarande strategisk vatten- och avloppsvattenplan

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Svar delvis innbär att kommunen avser att ta fram en plan under 2016 och ger 0,125 poäng medan ja-svar ger 0,25 poäng.

Fråga: Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2015 Ja
Datakälla: Vattenmyndigheterna