Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Plastanvändning i kommunal verksamhet

Frågan var ny förra året. Plast är en av de stora miljöutmaningarna. Mikroplaster som via avloppsvattnet kommer ut i haven påverkar det marina livet, förbränning av fossil plast bidrar till koldi¬oxidutsläpp och många plaster innehåller hälsofarliga kemikalier. Förra årets svar visade på brister i arbetet men flera kommuner menade att arbete var på gång. Vi vill i år se hur arbetet har utvecklats och om det är en prioriterad fråga.

I årets enkät ingick även återvinning av plast.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt återvinning av plast i kommunal verksamhet?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Plastbantningen har kraftigt ökat i den kommunala verksamheten. Drygt tre av fem av de svarande kommunerna arbetar med plastbantning, vilket är en ökning på 15 procentenheter. Dock ingick inte återvinning av plast i frågan förra året. Plastbantning i kemikalieplan, kravställning vid upphandlingar, giftfri förskola och minskning av engångsartiklar i plast är några av de återkommande exempel som kommunerna arbetar med för att minska plastanvändningen.

Goda exempel
Norrköping deltar i EU-projekt - Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet. En kartläggning av kommunens fossila plastflöden har genomförts. Nu ska en miljö- och klimatbedömning samt upphandlingskriterier för att minska kommunens påverkan av fossila plaster tas fram.

Tomelilla ställer krav på hållbara alternativ vid upphandlingar. De undersöker om det går att ersätta alla plastartiklar som till exempel skyddsförkläden.

Kristianstad ställer kemikaliekrav på plasters innehåll och krav på att företagen ska vara anslutna till FTI, förpackningsinsamling, som i sin tur ställer krav på plasters innehåll. Kommunen är även med i det regionala projektet "Tänk om plast" som arbetar med plastfrågan.