Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljöprogram

Sveriges miljöbästa kommun

Att ha ett miljöprogram och arbeta med miljökvalitetsmålen visar på bredd och ansvarstagande om miljön hos en kommun. Många kommuner brister fortfarande här, så vi har valt att behålla frågan som är en långkörare sen 2010. Länge löd formuleringen: ”Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram eller motsvarande som är knutet till de nationella miljömålen?” För fyra år sedan blev frågan omformulerad för att även inkludera de kommunala bolagen.

Frågan är så viktig att Aktuell hållbarhet envist kommer att ställa frågan tills alla svenska kommuner är med på tåget.

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Mätområde Datum Värde
Lekeberg 2015 Ja
Lekeberg 2016 Delvis
Lekeberg 2017 Ja
Lekeberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ja svaren har ökat från 64 procent förra året till årets 75 procent.